ประกาศ ชมรม ChOPA & ChiPA Game ประเทศไทย

เมนู "วีดีทัศน์"

... อัพเดตล่าสุด : 2022-02-14
... อัพเดตล่าสุด : 2021-04-20
... อัพเดตล่าสุด : 2021-04-08
... อัพเดตล่าสุด : 2021-01-12
... อัพเดตล่าสุด : 2021-01-12
... อัพเดตล่าสุด : 2018-09-26
... อัพเดตล่าสุด : 2018-11-29

ท่านมีความพึงพอใจอย่างไรกับเว็บไซต์
เกี่ยวกับเรา

ชมรม ChOPA & ChiPA Game ประเทศไทย

  • อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
    ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  • 0-2590-4590
  • 0-2590-4584
  • chopachipagame@gmail.com

ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรม ดิ ไอเดิล เรสซิเดนท์ จังหวัดปทุมธานี